Desa rád ako ušetri drahé palivo

Autor: eMKa Slovensko <emkask@lanosclub.com>, Téma: AKO NA TO, Zdroj: www.Pravda.sk, Vydáno dne: 30. 06. 2005

Ceny benzínu a nafty dosahujú rekordné hodnoty. Návšteva čerpacej stanice sa stáva nutným zlom. Počet zastávok na doplnenie paliva však môžete zredukova, ak budete dodržiava niektoré elementárne pravidlá ekonomickej jazdy.

Nejde však len o ekonomiku. Málokto si uvedomuje, že k spáleniu jedného litra benzínu potrebujeme pätnás kubických metrov, teda až 15 000 litrov čistého vzduchu. Nezanedbatežné je aj množstvo vyprodukovaného oxidu uhličitého, vinníka globálneho otepžovania.

1. Zahriatie motora - spotreba paliva pri studenom motore je niekožkonásobne vyššia ako pri zahriatom. Platí to najmä pre prvý kilometer jazdy. Zhruba tak dlho trvá moderným hliníkovým motorom, kým sa ohrejú na prevádzkovú teplotu. Jazdy na krátke vzdialenosti sa tak môžu značne predraži. Najviac dostáva motor zabra v zimnom období. Snažte sa ho preto čo najskôr zahria. Z hžadiska životnosti a spotreby nie je však príliš vhodné zahrieva motor chodom na vožnobežné otáčky, zatiaž čo vy čistíte námrazu na čelnom skle. Motor je najvýhodnejšie zahrieva pod zaažením, teda okamžite po naštartovaní vyrazi, samozrejme ohžaduplným štýlom jazdy bez vytáčania motora do vysokých otáčok.

2. Správne otáčky - všeobecne platí, že radi vyšší rýchlostný stupeň je najvhodnejšie v oblasti otáčok maximálneho krútiaceho momentu motora. Práve tu má motor najvyššiu účinnos, a teda aj najnižšiu mernú spotrebu paliva. Moderné benzínové motory dosahujú takmer devädesiat percent maxima krútiaceho momentu už od 2 000 otáčok za minútu. Motor preto nie je vhodne vytáča. Dvojnásobne to platí o moderných preplňovaných naftových motoroch s priamym vstrekovaním, kde má vodič maximum k dispozícii už od l 700 či l 900 otáčok. Pri starších karburátorových motoroch sa odporúča radi jednotlivé rychlostné stupne zhruba v dvoch tretinách otáčok maximálneho výkonu.

3. Správne radenie - Pri jazde sa snažte ma zaradený čo najvyšší možný prevodový stupeň. Najmä pri jazde rovnomernou rýchlosou. Čím vyšší rýchlostný stupeň, tým efektívnejšie využitie paliva. Pri ustálenej rýchlosti si zaradená päka vypýta o štvrtinu menej paliva ako štvorka. Pri trojke je rozdiel už polovičný.

4. Radenie neutrálu - dokáže najmä pri starších karburátorových motoroch výrazne šetri palivo. Iná situácia je pri nových motoroch s elektronickým vstrekovaním paliva. Tu totiž dochádza pri brzdení motorom k zastaveniu prívodu paliva. Ten sa obnoví až pri poklese otáčok pod l 500 za minútu. Pri motoroch so vstrekovaním ušetrite teda viac paliva, ak dochádzate na križovatku so zaradeným prevodovým stupňom. Radenie neutrálu môže by nevýhodne aj z pohžadu bezpečnosti. Napríklad pri zjazde kopca, kde by mal motor plni brzdnú úlohu a ochráni tak brzdový systém pred prehriatím.

5. Plynulos jazdy - vyhýbanie sa zbytočným brzdeniam i akcelerácii je vo všeobecnosti hlavným kžúčom k nízkej spotrebe. Majte vždy na mysli, že akékožvek zrýchžovanie vás stojí drahocenné kvapky paliva, ktoré sa pri následnom brzdení premieňajú na nepotrebné teplo a miznú do nenávratna. Častým zbytočným brzdením a následnou akceleráciou môžete v extrémnych prípadoch zvýši spotrebu paliva až na dvojnásobok.

6. Predvídavos - prispieva aj k zníženiu spotreby paliva. Ak totiž dokážete správne odhadnú situáciu pred sebou, môžete sa vyhnú zbytočnému brzdeniu. Uveďme príklad. Ak sa blížite na križovatku a svieti červená, mali by ste da okamžite dole nohu z plynového pedálu a jemne pribrzďova tak, aby ste nemuseli vozidlo úplne zastavi. V mestách je preto vhodne využíva efekt "zelenej vlny", ktorá by vám mala pri stanovenej rýchlosti zabezpeči plynulý prejazd križovatkou.

7. Jazda do kopca - je ekonomicky vežmi náročná. Pri kratších stúpaniach si však môžeme pomôc miernym rozbehom ešte pred začiatkom stúpania. Vozidlo tak dokáže počas nájazdu využi zotrvačnú energiu. Ak už ste v stúpaní, mali by ste ís plynule s úplným vylúčením akcelerácie. V prudšom stúpaní sa tiež oplatí zaradi nižší prevodový stupeň. Motor v nijakom prípade nepodtáčajte. Ak cítite, že vozidlo spomažuje, zošliapnite spojku, vytočte motor do otáčok a zaraďte nižší prevod, ktorý umožňuje zachova plynulú rýchlos.

8. Pneumatiky - správne nahustené pneumatiky sú dôležité hneď z troch dôvodov. Predlžuje sa ich životnos, autu prepožičiavajú bezpečné jazdné vlastnosti a v neposlednom rade šetria palivo. Najhorším prípadom je jazda s podhustenými pneumatikami. Už pri tlaku nižšom o 10 percent vzrastie spotreba paliva na 100 km minimálne o pol litra. Naopak, pri prehustených pneumatikách klesá valivý odpor a tým aj spotreba. Výrobcovia však neschvažujú prehustenie o viac ako desa percent. To totiž vedie k nerovnomernému opotrebeniu dezénu a znižuje bezpečnos jazdy.

9. Aerodynamický odpor - dokáže v spotrebe poriadne zamieša kartami. Len taká maličkos, ako sú otvorené okná na vozidle počas jazdy, sa môže podpísa na náraste spotreby o pä percent. Aerodynamický odpor, a teda aj spotrebu zvyšujú akékožvek prídavne doplnky od amatérskych spojlerov až po ochranné rámy a dodatočne montované svetlá. Platí to aj o nosičoch a batožine na streche. Optimálne je preto prepravova batožinu či lyže v aerodynamických strešných boxoch.

10. Luxusná výbava - má tiež vplyv na spotrebu paliva. V moderných autách je jej stále viac. Od klimatizácie cez vyhrievané spätné zrkadlá, vyhrievané sedadlá, elektricky ovládané okná a podobne. To všetko zvyšuje spotrebu elektrickej energie. So zvýšeným odberom rastie odpor alternátora a v konečnom dôsledku aj spotreba. Najväčším elektrožrútom paliva je klimatizácia, vyhrievané sedadlá a vyhrievané zadné okno. Preto je dobre využíva tieto komfortné prvky v záujme hospodárnosti naozaj len vtedy, keď je to potrebné. Na zhasnutých svetlách však veža neušetríte. Takže pokojne sviete aj cez deň. Na výslednej spotrebe sa denné svietenie prejaví len jednou desatinou litra paliva navyše, čo je z hžadiska bezpečnosti dobrá investícia. Oveža viac paliva strácate napríklad zaneseným vzduchovým filtrom, použitím nekvalitného motorového oleja či vozením prebytočných predmetov v aute, ktoré zvyšujú jeho hmotnos.

*********************************

Čo zvyšuje spotrebu

Nekvalitný olej + 5 %
Náklad na streche + 20 až 25 %
Strešný box + 13 až 16 %
Vetranie oknami + 5 až 10 %
Studený motor + 200 %
Podhustené pneumatiky + 15 až 30 %
Zimné pneumatiky + 5 %
Klimatizácia + 10 %
Dodatočné spojlery + 10 až 30 %