Viete správne poskytnú prvú pomoc?

Autor: eMKa Slovensko <emkask@lanosclub.com>, Téma: CLANOK, Zdroj: www.pharmshop.sk, Vydáno dne: 18. 12. 2007

Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch.

    Postihnutého delia od smrti len sekundy, najviac minúty a len výnimočne sú na mieste nešastia prítomní školení zdravotníci. O prežití preto rozhoduje prvá pomoc (PP) poskytnutá na mieste nehody, nie zdravotnícka pomoc v sanitnom vozidle a v nemocnici. Učte sa poskytova prvú pomoc sami sebe, svojim deom, priatežom a blízkym. Telefónne číslo rýchlej zdravotníckej pomoci je 155.

Medzi život ohrozujúce príhody – v poradí ako je potrebné poskytnú prvú pomoc –patria:

1. zastavenie dýchania a krvného obehu
2. vonkajšie krvácanie
3. bezvedomie
4. šok

1. Zastavenie dýchania srdca
Príznaky: 1. bezvedomie, 2. neprítomnos dýchania posluchom, pohžadom a pohmatom, 3. neprítomnos pulzu na krčnej tepne
Postup:
a) zloži na tvrdú a rovnú podložku
b) vyčisti ústnu dutinu
c) zakloni hlavu (prípadne s predsunutím dolnej čeluste)
d) upcha nos
e) 2 umelé vdychy
f) 15 stlačení hrudníka o 5 cm
g) pokračova v oživovaní v pomere 2: 15
Poznámky: hrudník stláča 100x/min.
- zisovanie dýchania, hmatanie pulzu a záklon hlavy vopred nacviči v rodine

2. Krvácanie
Príznaky: 1. krv tečie, strieka, alebo prerušovane vyteká z rany , 2. príznaky šoku
Postup:
a) priamy tlak na ranu, potom priloži tlakový obväz
b) znehybni nad úrovňou srdca
c) protišokové opatrenia
d) kontrola vedomia, dýchania a pulzu
e) privolanie pomoci
Poznámky: tlakové body sú núdzové opatrenie, škrtidlo nepoužíva

3. Bezvedomie Príznaky: bez reakcie na hlasné oslovenie, alebo na bolestivý podnet
Postup:
a) zisti prítomnos dýchania pulzu
b) pri zachovanom dýchaní stabilizovaná poloha na boku
c) privola odbornú pomoc
d) sledova prítomnos dýchania a pulzu
Poznámky: do stabilizovanej polohy neuklada pri početných poraneniach

4. Šok
Príznaky:nekžud, neostré videnie, smäd, nevožnos, studená , bledá a spotená koža, rýchly a slabo hmatný pulz, zrýchlenie dýchanie
Postup:
a) pohodlne uloži, zaisti telesný a duševný pokoj
b) ošetri poranenia a krvácanie
c) zdvihnú dolné končatiny o 30 cm (autotransfúzna protišoková poloha)
d) bráni podchladeniu
e) privola odbornú pomoc
f) kontrolova vedomie, dýchanie a pulz
Poznámky: pri každom väčšom poranení treba očakáva vznik šoku
-nečaka s PP na príznaky šoku
-v šoku nikdy nepodáva tekutiny

Vyprosovací manéver
Ak je zranený v automobile, alebo v inom uzavretom priestore a potrebuje pomoc, zraneného treba uchopí zozadu popod pazuchy za zdravé predlaktie a vytiahnu.
Poznámky: pri ohrození života je vyprostenie podmienkou poskytnutia prvej pomoci