::HLAVNÉ MENU::
Všetky články
O Lanose
Ako na to
Články
FotoGaléria
Info
Links
Technika
Testy
Tuning
Users
Video Daewoo
Chevrolet NEWS
Daewoo Motors
::ANKETA::
Akú sociálnu sie využívate najviac?

Facebook (5421 hl.)
 
Google+ (3491 hl.)
 
Twitter (4071 hl.)
 
MySpace (3904 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 16887
::ADMINI::
webmaster eMKa Slovensko

webmaster Blue Lanos
::NÁŠ BANNER::
Daewoo Lanos Club
::PRÍSTUPY::
TOPlist
Tvorba web stránok od MAKOTECH.SK
MAKOTECH - Tvorba web stránok
TECHNIKA Niečo o LPG
Autor: eMKa Slovensko Rubrika: TECHNIKA Vydané 20. 11. 2004 (8705) | Info-mail | Vytlačiť |

Kedže sa na našom fóre nedávno rozpútala debata o LPG, prinášam pár podrobnejších informácií o LPG pohone a pohonných hmotách.

LPG - (Liquified Petroleum Gas) - v podstate tvorí skvapalnená zmes propánu a butánu. LPG je bez farby, chuti a pridaním "odorizantu" získava "typickú vôňu", preto aby ho naše orgány zaregistrovali. Je nejedovatý, nedýchatežný a má mierne toxické účinky. V plynnom skupenstve je ažší ako vzduch a v kvapalnom zasa žahší ako voda a preto pri úniku bude vždy sada na najnižšie miesta.

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Jeho vlastnosti sú vežmi podobné benzínu a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s vežmi priaznivými vlastnosami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t.j. zmena vzájomných pomerov Propánu a Butánu.

Možno konštatova, že používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornos ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 500 čerpacích staníc na LPG a do 10% legálne plynofikovaných motorových vozidiel).


Zopár technických informácii o vlastnostiach LPG pri cca 20°C:

  Propán Bután LPG zmes Benzín
Vzorec C3 H8

C4 H10

   

Molekulová hmotnos

44

58

   

Merná špecifická hmotnos

0,51 kg/l

0,58 kg/l

0,55 kg/l

0,74 kg/l

Bod varu

- 43 °C

- 0,5 °C

-30 až -5°C

30 až 200°C

Oktan. číslo

111

103

106

91-98

Energet. hodnota

46 MJ/kg

45 MJ/kg

45 MJ/kg

44 MJ/kg

Výhrevnos

11070 Kcal/kg

10920 Kcal/kg

   

Teplota vzplanutia

510 °C

490 °C

   

Medza výbušnosti v % objemu

2,1-9,5

1,5-8,5

   


Pre presnejšie vyjadrenie (kalorické hodnoty, výhrevnosti apod.) sa definuje "koeficient teoretickej ekvivalencie" objemu paliva, ktorý obsahuje určité množstvo energie, rovnajúce sa výhrevnosti benzínu. Potom sa stanoví "koeficient ekvivalencie skutočného pomeru" medzi spotrebou motorov, ktoré môžeme čo najlepšie porovna.

Pohonná hmota Koeficient teoretickej
ekvivalencie
Koeficient ekvivalencie
Benzín 1,00 1,00
Propán 1,30 1,27
Bután 1,22 1,11Teraz si uveďme príklad:

Zoberme si auto, ktoré má na benzín priemernú spotrebu cca 7 litrov. Potom (s prihliadnutím ku zloženiu letnej zmesi a ku koeficientu ekvivalencie dostaneme vzorec:

(spotreba na benzín * (40 percent propánu s koeficientom ekvivalencie 1,27 + 60 percent butánu s koeficientom ekvivalencie 1,11)) = spotreba na LPG

7*(0,4*1,27+0,6*1,11) = 7*1,174 = 8,218 l / 100 km v lete

Analogicky v zime:

7*(0,6*1,27+0,4*1,11) = 7*1,206 = 8,442 l / 100 km v zime

Takže rozdiel pri úplne rovnakých klimatických podmienkach by bol 0,224 l / 100 km.

To sú všetko zatiaž iba teoretické čísla, ale vysvetžujú fakt, že stúpne spotreba len tým, že sa ochladí. Ďalšie zvýšenie spotreby majú samozrejme na svedomí - zimné gumy, zimné štarty, viacej svietenia, sneh na ceste, možno aj menší cit v nohe a pod.


VÝHODY:

- náklady na cenu pohonnej látky klesajú v zime o 40 - 45% (33,10 Sk BA a 18,90 Sk LPG = úspora 43 %)
- náklady na cenu pohonnej látky klesajú v lete o cca 50% (33,90 Sk BA a 16,40 Sk LPG = úspora 52 %)
- predlžuje sa životnos motorového oleja
- predlžuje sa životnos motora (neusádza sa karbón)
- jazda na propán-bután má čistejšie výfukové plyny
- dve nádrže (benzínová aj plynová) - možnos jazdi na benzín aj na plyn
- zníženie hlučnosti motora pri jazde na LPG
- jazda na plynový pohon je 4-krát bezpečnejšia, ako na benzínový pohon


NEVÝHODY:

- vstupná investícia cca 18.000,- Sk až 35.000,- Sk (záleží od typu motorového vozidla), resp. 50.000,- Sk pri priamom vstrekovaní LPG v najnovších motoroch.
- zmenšenie batožinového priestoru o nádrž (je možnos použi diskovú nádrž namiesto rezervy)
- zníženie výkonu motora o cca 5-10 % v porovnaní s pohonom na benzín
- zvýšenie spotreby o cca 10-15 % v porovnaní s priemernou spotrebou na benzín

| Zdroj: http://lpg.szm.sk, http://www.lpg.host.sk

Daewoo Lanos Cobra
Facebook
Prida na Facebook
::DNES JE::
::OZVUČTE SA::
Autoradia.sk
Rádiá
Rádio SiTy - Metropolitné rádio

4