::HLAVNÉ MENU::
Všetky články
O Lanose
Ako na to
Články
FotoGaléria
Info
Links
Technika
Testy
Tuning
Users
Video Daewoo
Chevrolet NEWS
Daewoo Motors
::ANKETA::
Akú sociálnu sie využívate najviac?

Facebook (4895 hl.)
 
Google+ (2978 hl.)
 
Twitter (3502 hl.)
 
MySpace (3367 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 14742
::ADMINI::
webmaster eMKa Slovensko

webmaster Blue Lanos
::NÁŠ BANNER::
Daewoo Lanos Club
::PRÍSTUPY::
TOPlist
Tvorba web stránok od MAKOTECH.SK
MAKOTECH - Tvorba web stránok
CHEVROLET NEWS Slovník dieselovej techniky a inovácií
Autor: eMKa Slovensko Rubrika: CHEVROLET NEWS Vydané 20. 04. 2007 (5741) | Info-mail | Vytlačiť |

Tí čo dlho očakávali sa dočkali toho že aj Chevrolet bude ma na výber aj dieslové agregáty. Prinášame Vám zopár technických pojmov.

Aditíva
Chemické substancie zlepšujúce vlastnosti paliva (viď. Premium diesel)            
Najznámejšie aditíva sú:
•    Urýchžovače vznietenia (zvyšujú cetánové číslo)
•    Oxidačné inhibítory (zvyšujú servisné intervaly)
•    Aditíva proti peneniu (zabraňujú vzniku peny v palive počas čerpania)
•    Aditíva proti dymeniu (zabezpečujú dokonalejšie horenie uhlíkatých častíc)
•    Detergenty / disperzanty (zabraňujú vzniku usadenín vo vstrekovacom systéme)

Biodiesel
Biodiesel (bionafta) je obnovitežný zdroj energie, pretože sa nevyrába z ropy, ale z rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov. Z chemickej stránky je to mastná kyselina metyl ester. Pretože bionafta môže upcháva palivové filtre a pôsobi na palivové potrubie, pre dieselové Chevrolety je dovolených 5% bionafty v používanom palive. To zodpovedá európskym normám.

Cetánové číslo
Cetánové číslo (CN) indikuje horžavos dieselového paliva. Čím viac obsahuje zreazených uhlíkatých častíc, tým žahšie palivo spontánne vzbĺkne. Presnejšie vyjadrené, cetánové číslo je pomer cetánu vyjadrený v objemových percentách v zmesi cetánu a  alfa metylnaftalénu, ktorá za určených skúšobných podmienok v normovanom jednovalcovom motore vytvorí rovnaké oneskorenie vznietenia ako definovaná vzorka nafty. Podža špecifikácie  DIN EN 590 musí by cetánové číslo minimálne 51 a môže sa zlepšova prostredníctvom aditív.


 
Medzichladič stlačeného vzduchu (intercooler)
Tento prídavný chladič – z konštrukčného hžadiska rebrovaná rúrka – znižuje teplotu vzduchu vháňaného do spažovacieho priestoru motora. Nižšia teplota je vítaná, pretože chladnejší vzduch obsahuje v rovnakom objeme viac kyslíka, než horúci. Vďaka tomu sa môže do motora doda viac paliva a zvýši sa tak jeho výkon.

Common-rail vstrekovanie
V tomto zásobníkovom vstrekovacom systéme sa vstrekovací tlak vyvíja oddelene od samotného procesu vstrekovania. Vysokotlakové čerpadlo vyvíja tlak až 1 600 barov v zásobníku (rail) nezávisle od otáčiek motora a množstva vstrekovaného paliva. Palivo sa ďalej vedie potrubím k vstrekovacím jednotkám. Solenoidový ventil vstrekovacích jednotiek potom ovláda proces vstrekovania. Piestnica prenáša hydraulickú silu na ihlu trysky, ktorá otvára a zatvára vstrekovače. Tie vstrekujú potrebné množstvo paliva vo forme jemnej hmly do spažovacích komôr. Elektronický riadiaci systém pritom presne ovláda všetky parametre vstrekovania ako napr. tlak, čas a dĺžku vstreknutia.

Diesel fuel (nafta)
Nafta je výrobok z ropy skladajúci sa z cca 300 hydrokarbónových skupín. Najdôležitejšími zložkami sú parafíny, naftalíny, olefíny a aromatické zlúčeniny. Získava sa, podobne ako vykurovací olej, z ropy destiláciou v strednej oblasti (180 - 360°C) a preto sa nazýva aj „stredný destilát“. Tieto dve palivá sa však líšia obsahom síry. Od začiatku roka 2003 smie motorová nafta obsahova maximálne 10 ppm (milióntin) síry, no vykurovací olej až 0,2 % hmotnosti. Moderné dieselové motory vybavené čistením výfukových plynov tak už nesmú používa vykurovací olej, tiež preto že má iné cetánové číslo.

Diesel particulate filter (časticový filter; DPF)
DPF tvorí pevný keramický filter so štruktúrou včelieho plástu s mikroskopicky malými kanálikmi. Cez ne prechádzajú výfukové plyny a v nich obsiahnuté uhlíkaté častice (sadze) sa usadzujú na povrchu kanálikov. Aby sa filter nezaniesol, zachytené častice sa musia pravidelne spažova. To sa nedeje pridaním aditíva do paliva, ale prostredníctvom niekožkých mimoriadnych vstrekov paliva. Tým sa krátkodobo zvýši teplota výfukových plynov na zápalnú teplotu častíc (niekožko sto stupňov Celsia) a častice vo filtre zhoria.

Direct injection (priame vstrekovanie)
Tento systém vstrekuje palivo pod vysokým tlakom priamo do stlačeného vzduchu v spažovacom priestore valca motora, kde sa rozpráši. Vhodné tvarovanie dna piestu podporuje turbulenciu tejto zmesi. Výhodou priameho vstrekovania je predovšetkým nízka spotreba paliva.

Efficiency (účinnos)
Vysokotlakový dieselový motor pracuje účinnejšie, pretože dokáže tepelnú energiu obsiahnutú v palive premeni na väčšie množstvo mechanickej energie, než benzínový motor pracujúci s nižším tlakom. Moderné jednotky s priamym vstrekovaním dosahujú účinnos 35 – 45 percent, kým benzínové len 26 – 30 percent. V nafte je tiež obsiahnutej viac tepelnej energie. Typický údaj pri 15 °C je pre benzín normál 8,2 kWh/l; pre prémiový benzín 8,6 kWh/l a pre motorovú naftu 9,9 kWh/l.

Exhaust-gas turbocharger (turbodúchadlo poháňané výfukovými plynmi)
Je švajčiarskym vynálezom inžiniera Alfreda Büchiho (1879 – 1959). V roku 1905 si nechal patentova „využitie zvyškovej energie výfukových plynov“. Horúce výfukové plyny roztáčajú lopatky turbíny turbodúchadla. Je na spoločnej osi s ďalšou turbínou, umiestnenou v nasávacom potrubí. Tá pohybom svojich lopatiek stláča vzduch privádzaný do motora a umožňuje tak prívod väčšieho množstva kyslíku pre každý pracovný cyklus.

Ignition lag (oneskorenie zapálenia)
Čas medzi začiatkom vstreku a okamihom zapálenia paliva vo valci. Ovplyvňuje aj hladinu hluku: s krátkym oneskorením zapálenia horí vstrekované palivo plynule a jemnejšie. Pri väčšom oneskorení vzniká nepríjemný, klopavý zvuk.

Preheating (predohrev, žeravenie)
Užívatelia dieselových motorov museli pôvodne obetova niekožko minút času, kým mohli naštartova. Teplota spažovacieho priestoru tak dlho nebola dostatočná na to, aby v nej mohlo nasta samovznietenie palivovej zmesi. Preto je v spažovacom priestoru umiestnená elektrická vyhrievacia „sviečka“, ktorá ho vyhreje na potrebnú teplotu. Moderné dieselové motory teda pracujú s predohrevom, no vodič si to ani neuvedomuje.
Na jednej strane sa čas, ktorý sviečka na predohrev potrebuje, výrazne skrátil na strane druhej – predohrev sa začína v okamihu vloženia kžúčika do spínacej skrinky.

Premium diesel (Premium motorová nafta)
Tento nový typ paliva známy aj pod inými komerčnými menami, označuje motorovú naftu s aditívami. V porovnaní s bežnou motorovou naftou prináša – ako hovorí reklama – niekožko výhod: nižšiu spotrebu, menej emisií, ochranu proti korózii a nižšie zanášanie vstrekovacieho čerpadla, ako aj povrchu spažovacieho priestoru.

Self-ignition (samovznietenie)
Na rozdiel od benzínových motorov, dieselové nepotrebujú vonkajší zdroj zapálenia zmesi vo valci. Väčšina dieselových motor sú štvortakty: vzduch sa nasáva (prvý takt), potom stláča vo valci (druhý takt). Výsledkom je nárast teploty na hodnotu, kedy sa sama (po vstreknutí paliva) vznieti palivová zmes (tretí takt). Kompresný tlak v moderných motoroch dosahuje 30 – 60 barov. Výsledkom je, že stlačený vzduch sa zohrieva až na 700 – 900°C. V štvrtom takte, tak ako v benzínovom motore, sa splodiny horenia odvádzajú z valca.   

Variable turbine geometry (variabilná geometria turbíny; VTG)
Výkonný dieselový motor Chevrolet so 150 k výkonu a 320 Nm krútiaceho momentu má turbínu s premenlivou geometriou. Nábehový uhol lopatiek turbíny v turbodúchadle sa mení tak, aby v prípade potreby vysokého výkonu výfukové plyny narážali na čo najväčšiu plochu lopatiek. Tým sa zrýchli ich otáčanie, zvýši sa prívod vzduchu do motora a vyšší krútiaci moment je k dispozícii už pri nízkych otáčkach motora.

Winter diesel (zimná motorová nafta)
Keď sú nízke vonkajšie teploty, môže sa sta, že parafín obsiahnutý v palive stuhne a upchá palivový filter. Preto približne od stredu novembra do konca februára výrobcovia obohacujú predávané palivo o aditíva, ktoré tomuto procesu zabraňujú do teploty aspoň
-22°C.


| Zdroj: media.chevroleteurope.com

Daewoo Lanos Cobra
Facebook
Prida na Facebook
::DNES JE::
::OZVUČTE SA::
Autoradia.sk
Rádiá
Rádio SiTy - Metropolitné rádio

4